Kalibrering

Alle promillemålere må kalibreres etter en tids bruk. Hvor ofte kommer an på hvilken promillemåler du har, men vanligvis etter ca 500 innblåsninger. Se din promillemålers bruksanvisning eller produktside for informasjon om hvor ofte den må kalibreres. 

Kalibreringen er nødvendig service og dekkes ikke av garantien.

Tips! Mange promillemålere har automatisk varsling på displayet når det er på tide med kalibrering.

For å unngå unødig slitasje på sensor (og oftere behov for kalibrering) er det viktig å:

  • Ikke blåse røyk eller væske inn i måleren
  • Vente minst 1 minutt etter røyking 
  • Vente minst 30 minutter etter alkoholinntak

Kalibrering utføres av firmaet TT Micro AS

TT Micro AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

http://www.ttmicro.no
https://www.ttmicro.no/kundesenter/kalibrering